Privacy & cookies

Debesteleasedeal.nl, handelsnaam van DBLD B.V., hanteert het volgende privacy en cookie statement met betrekking tot het gebruik van haar website: www.debesteleasedeal.nl

Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van onze klanten en websitebezoekers krijgen en hoe onze website www.debesteleasedeal.nl (hierna: “website”) gebruik maakt van cookies.

Dit Privacy statement is van toepassing op alle informatie die u van DBLD B.V. ontvangt of aan DBLD B.V. verstrekt. DBLD B.V. verwerkt privacygevoelige informatie of persoonsgegevens doormiddel van haar website. DBLD B.V. verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Als u gebruikmaakt van onze diensten, stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan DBLD B.V.. DBLD B.V. bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in dit Privacy statement, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van optimale dienstverlening. Gegevens worden waar nodig, en in overleg met u, met derden gedeeld. Tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.

Cookies
In onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze website maken we gebruik van Google Analytics (onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google) om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren en onze website te verbeteren. Google kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.

Nieuwsbrief en contactformulier
DBLD B.V. brengt een nieuwsbrief uit om klanten op de hoogte te houden van haar producten en/of diensten. Als u per mail contact met ons opneemt of een offerte aanvraag indient, wordt uw e-mailadres automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. In onze nieuwsbrief kunt u zich via een link uitschrijven voor de nieuwsbrief. Als u op onze website een contactformulier invult of als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt bewaart zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail of per telefoon.

Informatieverstrekking aan derden
Uw (persoons)gegevens worden alleen met derden gedeeld voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast gebruiken wij mogelijk derden voor het hosten van onze websites, het runnen van bepaalde functies ervan, het verzenden van e-mails, het uitvoeren van klantenonderzoek, het autoriseren en verwerken van uw betalingen. Hieronder vallen ondermeer de leasemaatschappij en een autodealer. Deze derden worden verboden om de informatie te gebruiken voor eigen doelen. Op onze website staan buttons die naar sociale media verwijzen. Deze buttons worden door derden gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen. In het Privacy statement van deze derden leest u hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Beveiliging
DBLD B.V. treft beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De volgende specifieke maatregelen worden getroffen:

1. Toegang tot persoonsgegevens vereist invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Van onze website houden we statistieken bij, maar deze blijven te allen tijde anoniem.

Privacy statement van derden
Ons Privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het Privacy statement van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Wijzigingen
Zo nu en dan brengt DBLD B.V. wijzigingen aan in haar Privacy statement. Wij behouden ons het recht voor om ons Privacy statement aan te passen en raden u aan om dit Privacy statement regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage in en wijziging van uw gegevens
Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases en softwareapplicaties. Als u vragen of zorgen heeft over ons Privacy statement, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.