Logo Debesteleasedeal.nl
Logo Debesteleasedeal.nl

Veelgestelde vragen per onderwerp

Direct antwoord op je vraag

Leasevormen

Operational lease is een leasevorm waarbij een bedrijf een auto of bedrijfswagen least voor een bepaalde periode en tegen een vast maandtarief. Bij operational lease blijft de leasemaatschappij eigenaar van de auto en neemt zij het beheer, onderhoud en de verzekering van de auto voor haar rekening. Het bedrijf betaalt alleen voor het gebruik van de auto en draagt geen risico’s voor eventuele waardevermindering van de auto.

Bij operational lease zijn de kosten voor onderhoud, reparaties, verzekeringen en belastingen inbegrepen in het maandelijkse leasebedrag. Dit maakt het voor bedrijven gemakkelijker om de kosten van hun wagenpark te beheersen en budgetteren.

Aan het einde van de leaseperiode kan het bedrijf ervoor kiezen om de auto terug te geven aan de leasemaatschappij en een nieuwe auto te leasen, of de auto tegen een vooraf bepaalde restwaarde over te nemen. In sommige gevallen kan het ook mogelijk zijn om de leaseperiode te verlengen.

Shortlease is een leasevorm waarbij een bedrijf een auto of bedrijfswagen least voor een korte periode, meestal tussen de 1 en 24 maanden. Het is eigenlijk een flexibele vorm van operationele leasing, waarbij de looptijd van de leaseovereenkomst korter is dan bij traditionele leasevormen.

Shortlease kan voor bedrijven aantrekkelijk zijn als ze tijdelijk extra vervoerscapaciteit nodig hebben, bijvoorbeeld voor een project of een tijdelijk dienstverband. Ook kan het een oplossing zijn als een bedrijf nog niet zeker is van de exacte mobiliteitsbehoefte op de langere termijn en nog niet wil investeren in een langdurige leaseovereenkomst.

Net als bij operationele lease, is bij shortlease de leasemaatschappij eigenaar van de auto en neemt zij het beheer, onderhoud en verzekering van de auto voor haar rekening. De kosten voor onderhoud, reparaties, verzekeringen en belastingen zijn inbegrepen in het maandelijkse leasebedrag.

Bij shortlease is de opzegtermijn relatief kort en kan het contract zonder boete worden beëindigd, wat deze leasevorm erg flexibel maakt. Wel is shortlease over het algemeen duurder dan een langdurige leaseperiode, vanwege het kortere contract en de hogere risico’s die de leasemaatschappij loopt.

Kosten

Jou Inhoud Komt Hier

Jou Inhoud Komt Hier